Kolmiulotteinen mallikuva auttaa keittiön hahmottamisessa. Kolmiulotteinen kuva auttaa hahmottamaan kuinka eri kalusteet, pinnat ja materiaalit sopivat yhteen. Kolmiulotteisen kuvan avulla voidaan arvioida myös keittiön käytettävyyttä huomattavasti paremmin, kuin kaksiulotteisella kuvalla.

Kolmiulotteisessa mallikuvassa käytetään aina keittiön todellisia mittoja. Tällöin tulevasta keittiöstä saadaan huomattavasti todenmukaisempi kuva.

Aloita tulevan keittiösi 3D mallinnus ottamalla meihin yhteyttä!

3D mallikuva

Kolmiulotteisella mallinnuksella keittiöstä saadaan tarkka 3D kuva